Ολοκληρωμένες νομικές
υπηρεσίες με αίσθημα ευθύνης

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο δίκαιο των ακινήτων

Στην Ελλάδα και ειδικότερα στα Δωδεκάνησα, η αγορά ενός ακινήτου και η ανέγερση μίας οικοδομής είναι περίπλοκες υποθέσεις, στις οποίες συμβάλλονται επαγγελματίες με αντίθετα συμφέροντα και επιδιώξεις. Οι έμπειροι δικηγόροι μας, στη ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με έδρα τη Ρόδο, γνωρίζουν πολύ καλά αυτό το επαγγελματικό περιβάλλον και μπορούν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά σας.

 

Η μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία μας στο δίκαιο των ακινήτων, μας επιτρέπει να προστατεύουμε τα συμφέροντα των πελατών μας και να διεκδικούμε λύσεις με το χαμηλότερο, κατά το δυνατό, κόστος χρόνου και χρήματος. Δουλεύουμε σταθερά με υπεύθυνους και αναγνωρισμένους συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων, όπως μηχανικούς, συμβολαιογράφους και λογιστές, ούτως ώστε να αντιμετωπίζουμε την πολυπλοκότητα και τον έντονο συναισθηματισμό που διέπει αυτές τις υποθέσεις, με εξατομικευμένες και συμφέρουσες λύσεις.

Συμβαίνει πολλές φορές, οι κτηματομεσίτες να προτείνουν στους υποψήφιους αγοραστές ενός ακινήτου τον δικηγόρο, ο οποίος θα τους εκπροσωπεί σε όλη την περίπλοκη διαδικασία της αγοράς ενός ακινήτου στην Ελλάδα. Η τακτική αυτή, όμως δημιουργεί προβλήματα και περιπλέκει πολλές φορές τις καταστάσεις, αφού τα συμφέροντα εμπλέκονται και ο δικηγόρος έρχεται σε πολύ δύσκολή θέση, όταν χρειαστεί να διεκδικήσει τα δικαιώματα του εντολέα του, από ανθρώπους που τον συνέστησαν ή που του έδωσαν την δουλεία. Για τον λόγο αυτό καλό θα είναι, όταν αγοράζετε ακίνητο στην Ελλάδα, να επιλέγετε δικηγόρο, ο οποίος δεν σχετίζεται με κανέναν από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Σε μία αγοροπωλησίας, δηλαδή, ο δικηγόρος σας δεν πρέπει να σχετίζεται ούτε με τον πωλητή του ακινήτου, ούτε με τον μεσίτη αλλά ούτε και με τον δικηγόρο της τράπεζας.