Ολοκληρωμένες νομικές
υπηρεσίες με αίσθημα ευθύνης

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίπλα σας, σε όλες τις διαδικασίες κληρονομικής διαδοχής

Στο δικηγορικό γραφείο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ η ομάδα δικηγόρων μας στέκεται πάντα δίπλα σας και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, τόσο στην έδρα μας στη Ρόδο, όσο και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα.

 

Ως κληρονόμος ενός δικού σας ανθρώπου, έχετε να διαχειριστείτε πέραν από την απώλειά του και το σοβαρό ζητήματα της αποδοχής ή της αποποίησης της κληρονομιάς. Εμείς στεκόμαστε δίπλα σας, σας ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας της κληρονομικής διαδοχής ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕ την υπόθεσή σας.

  • Η έκδοση κληρονομητηρίου.
  • Δημοσίευση διαθήκης.
  • Η διαδοχή των τάξεων στην εξ αδιαθέτου διαδοχή.
  • Ο τρόπος υπολογισμού της νόμιμης μοίρας.
  • Ο καταλογισμός παροχών και της ενδεχόμενης συνεισφοράς.
  •  Η έρευνα και αποτίμηση των κληρονομιαίων περιουσιακών στοιχείων.
  • Οι οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του κράτους.
  • Το ενδεχόμενο να γίνει αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής ή αποποίηση.
  • Η δικαστική διεκδίκηση των κληρονομικών σας δικαιωμάτων έναντι συγκληρονόμων.
  • Σύνταξη και φύλαξη ιδιόγραφης διαθήκης.

Όλα τα παραπάνω είναι τα πιθανότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσετε σε μία υπόθεση κληρονομικής διαδοχής. Ξέρουμε ότι έχουν την ιδιαιτερότητά τους, επειδή σας φέρουν αντιμέτωπους με τα συμφέροντα των συγγενών σας. Διεκδικούμε τα δικαιώματά σας και διεκπεραιώνουμε την υπόθεσή σας  με τις γνώσεις μας, την εμπειρία μας και με διαπραγματευτική δεξιότητα.