Ολοκληρωμένες νομικές
υπηρεσίες με αίσθημα ευθύνης

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ

Προχωρήστε στο επόμενο βήμα της ζωή σας

Οι πολύπειροι δικηγόροι διαζυγίων του νομικού γραφείου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ στη Ρόδο γνωρίζουν πως πολλές φορές οι οικογενειακές υποθέσεις είναι ευαίσθητες και απαιτούν λεπτούς χειρισμούς.

 

Η συναισθηματική φόρτιση και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που πιθανόν να έχουν προκύψει σε ένα γάμο, χρειάζονται ιδιαίτερη διαχείριση και μια ανθρώπινη προσέγγιση, προκειμένου να μην αφήσουν ψυχικά κατάλοιπα σε αγαπημένα πρόσωπα. Με αυτό το τρόπο θα μπορέσουν να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα της ζωή σας.

Στις υποθέσεις διαζυγίων, οι δικηγόροι μας καλούνται να αντιμετωπίσουν ζητήματα:

α) Επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των τέκνων, αλλά και διατροφής συζύγων, όπου καλούμαστε να ασκήσουμε αγωγή επιμέλειας διατροφής αλλά και να καταθέσουμε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία να ζητάμε να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αγωγής μας.

 

β) Δίκαιης κατανομής της περιουσίας που δημιουργήθηκε μετά τον γάμο (αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα).

 

γ) Προσβολής και αναγνώρισης πατρότητας των τέκνων που έχουν γεννηθεί εντός ή εκτός γάμου.

 

δ) Αποβολής ενός εκ των συζύγων από την οικογενειακή οικία, όταν η κοινή συμβίωση έχει καταστεί αφόρητη αλλά και επικίνδυνη για την υπόλοιπη οικογένεια (αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για μετοίκηση, ρύθμιση οικογενειακής στέγης).

 

Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι διαζυγίων του γραφείου μας μπορούν να αντιληφθούν τις πραγματικές διαθέσεις των 2 πλευρών και να προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λύση ενός γάμου.

Φυσικά, θεωρούμε χρέος μας να σταθούμε δίπλα σας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του διαζυγίου, αλλά και μετά το τέλος της διαδικασίας, συμβάλλοντας στο να επιτευχθεί η απαραίτητη εξομάλυνση και ισορροπία ανάμεσα στις σχέσεις των συζύγων και των παιδιών.